Scary Movie

scary_movieUSA 2000. Regi: Keneen Ivory Wayans. Manus: Shawn Wayans, Marlon Wayans, Buddy Johnson, Plil Beauman, Jason Friedberg, Aaron Seltzer. Foto: Francis Kenny. Musik: David Kitay. I rollerna: John Abrahams, Carmen Electra, Shannon Elizabeth, Anna Faris.

Royal i Malmö, Filmstaden i Lund.

Keneen Ivory Wayans ägnar sig åt håglösa efterapning­ar av prutt- och sexhumor efter förebild från David Zucker (Nakna Pistolen-filmerna), bröderna Farrelly (Den där Mary) och Cheech and Chongs knarkfarser. Och han tycks leva i villfarelsen att ba­ra det faktum att någon släp­per en fis i sig innebär stor hu­mor.

Motsvarande är det med stöl­derna från filmerna som han parodierar: Scream, Jag vet vad du gjorde förra som­maren och The Matrix. Många av hans parodier på scener ur filmerna är faktiskt mind­re komiska än själva förlagorna. Det gäller inte minst öppningsscenens satir över inledningen till Scream och, senare i filmen, parodin på biografscenen i början av Scream 2.

Det är som om re­gissör Wayans och hans för­fattare legat nedfrusna under ett decennium och sedan ti­nats upp igen; de har helt en­kelt missat hela den Tarant­ino-inspirerade, självironiskt övermättade ungdomsfilmens svarta humor under 1990-talet.

Det enda – sekunder korta – ­inslaget av inspirerad komik är biografscenens fiktiva trai­ler då regissören själv gör en King of the World-gest à la Titanic i fören på ett fartyg för att strax därefter piskas tillbaka till fångenskapen un­der däck. I en avståndsbild ser vi att fartyget är ett slav­skepp från 1700-talet och filmtiteln Amistad II kom­mer upp på duken. Signifika­tivt nog har trailern emeller­tid ingenting med resten av filmen att göra.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-10-13.