Romeo Must Die

romeo_must_die_ver1USA 2000. Regi: Andrzej Bart­kowiak. Manus: Eric Bernt och John Jarrell Foto: Glen MacPherson. Musik: Stanley Clar­ke och Timbaland. I rollerna: Jet Li, Aaliyah, Isaiah Wash­ington, Russell Wong.

Filmstaden i Malmö och Lund

Producenten Joel Silver är mannen bakom The Matrix- och Dödligt vapen-filmerna, och den regidebuterande filmfotografen Andrzej Bartowiak är mest känd för sitt långa samarbete med den socialt medvetne regissören Sidney Lumet. Resultatet är inte oväntat en obekväm samexistens av tekniskt skickliga men ofta absurt konstruerade actionsekvenser och ett angeläget socialt drama som framskymtar i spora­diska fragment genom fil­men.

Som titeln antyder ska detta vara ett Romeo och Julia-drama över alla ta­bugränser, här mellan so­nen till en kinesisk maffia­boss och dottern till dennes afroamerikanske kollega, tillika rival, i den lokala maktkampen.

Ambitionerna att spegla en hänsynslös roffarkapi­talism med maktintriger li­ka cyniska och tragiska som någonsin Shakespea­res pjäser och svårigheter­na ens för den starkaste kärlek att överbrygga kul­turella skillnader är beund­ransvärda men kommer på skam. För i all sin konstful­la kamerakoreografi, inspi­rerade rollbesättning och energimättade klippning saknar Romeo Must Die några väsentligheter: en bärande handling, person­kemi mellan de båda äls­kande och framförallt upp­riktighet.

Handlingen offras oav­brutet för att klämma in så många karateslagsmål som möjligt. Jet Li och Aaliyah som de älskande tu har på sin höjd ett artigt förhållande till varandra. Och det förmenta freds­budskapet undermineras ideligen av huvudperso­nernas och upphovsmän­nens förbehållslösa beund­ran för den starkes rätt.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-10-20.