Råttfångaren

ratcatcherStorbritannien/Frankrike 1999. Ratcatcher. Regi, manus: Lyn­ne Ramsey. Foto: Alwin Küchler. Musik: Rachel Portman. I rollerna William Eadle, Tommy Flanagan, Mandy Matthews, Michelle Stew­art, Leanne Mullen.

Spegeln i Malmö, Kino i Lund

Det är lätt att tycka om Lyn­ne Ramsays långfilmsdebut Råttfånga­ren, med dess osentimentala och fantasifulla barndoms­skildring i Glasgows trång­bodda, nedgångna arbetar­kvarter under en sopstrejk 1973. Vi följer den tolvårige drömmaren James (William Eadle), vars skäligen enkla visioner om ett bättre liv är ett radhus i förorten, där en skör­demogen spannmålsåker bil­dar en försvinnande horisont utanför köksfönstret.

Hela filmen genomsyras av arvet efter Ken Loach, särskilt i de lekfulla ögonblicken då en oförställd lycka bryter fram mitt i tristessen. Det Ramsay däremot saknar är den hals­brytande svarta humor hos ar­betarklassen som Loach lyck­as fånga i sin fulla kraft och som ofta blir till små träffsä­kra analyser av klassförtryckets mekanismer.

En del av hennes stiliserade fantasiutflykter, till exempel då James vän Kenny till tonerna av Carl Orffs ”Musica Poetica” släpper iväg sin sällskapsråtta i en ballong och vi följer hennes föreställning om råttans liv bland andra gnagare på månen, är både roliga och originella. Men parallell­klippningen i slutet mellan ett lyckligt och ett tragiskt alter­nativ känns som en tom gest med ett föregivet konstnärligt anslag och inte som den logis­ka konsekvensen av den utvecklingshistoria vi bevittnat.

Förvånande nog hittar man också flera klichémättade sta­pelvaror från slumskildringsgenren, bland annat kvarterets patetiska och gladlynta gratishora samt familjens försupne och våldsbenägne patriark. Än mer häpen blir man över den löpande vänskapsberättelsen mellan James och gratishoran Margaret Anne (Leanne Mullen) som ändar i hennes svek då hon väljer ge­menskapen med de stora kvarterspojkar som förgriper sig på henne framför James in­nerliga och kravlösa kärlek.

Det är som om Ramsay helt plötsligt förfaller till en banal socialdarwinism, där hon låter Margaret Anne närmast ma­sochistiskt hänge sig åt vad som förefaller vara hennes oundvikliga öde. Filmens illu­sionslösa arbetarskildring ut­mynnar därför inte i något hopp om förändring – existentiellt eller politiskt – utan punkteras av en slapp uppgi­venhet, en suck över tingens oföränderliga tillstånd.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-04-28.