Loser

loserUSA 2000. Regi, manus: Amy Heckerling. Foto: Rob Hahn. Musik: David Kitay. I rollerna: Jason Biggs, Mena Suvari, Greg Kinnear, Zak Orth.

Filmstaden i Malmö

”Jerry Lewis!” skriker den elake lära­ren åt klantige huvud­personen Paul (Jason Biggs), som nyss anlänt till college i New York, när denne likt en enmanslavin snubblar sig nerför trappan i skolans fö­reläsningssal. Paul är lanti­sen, tönten, nörden i kubik, och för säkerhets skull bär han en byfånemössa modell Pistvakt som övertydligt bevis för att det är han som åsyftas i filmtiteln Loser.

Men vi befinner oss i en romantisk komedi. Hjälte­tönten – som i den här stöp­ningen nästan ser ut som en direktimport från Lasse Åbergs filmer – dominerar just nu komedigenren. När Paul därför sekunderna ef­teråt sätter sig bredvid den medkännande Dora (Mena Suvari) förstår vi omedelbart vartåt det barkar. Och myck­et riktigt upplyser en kort epilog till filmen oss om vilka de verkliga förlorarna är.

Nu är det inte precis ett genrebrott jag saknar. Sna­rare då en originalitet i spelet med de obligatoriska situa­tionerna, lite nya premisser och vändningar i handlingen, kanske också ett lekfullt si­dospår. Men filmen lunkar på från start till mål enligt in­struktionsboken med dess alla, kalkylerade förhinder och fördröjningar på vägen.

Amy Heckerling (Clue­less, Titta han snackar) förmedlar en del sympatiska iakttagelser om vikten av att ha moralisk ryggrad i mot­sats till att vara en ryggrads­lös cyniker, längtan efter verklig kärlek bortom alla fyllknull och vikten av att va­ra en god människa. Frågan är bara varför det måste ut­formas som ett pekpinnepe­koral med konstnärligt släkt­skap till Staffan Hildebrand.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-11-11.