Kändisliv

celebrity_ver3USA 1998. Celebrity. Regi, manus: Woody Allen. Foto: Sven Nykvist. I rollerna: Judy Davis, Kenneth Branagh, Joe Manteg­na, Melanie Griffith, Leonardo DiCaprio, Winona Ryder.

Spegeln i Malmö

När den här filmen hade USA-premiär för snart två år sedan var Starr-rapporten om Monica Lewinsky-affären aktuell och en Leonardo DiCaprio­-feber hade just utbrutit efter Titanic. Detta är av avgö­rande betydelse för att förstå filmens många skämt om oralsex respektive sekvensen om den narcissistiska stjär­nan Brandon Darrow, spelad av DiCaprio själv. För i Kändisliv gör Woody Allen sin kanske mest trendriktiga film, där han återanvänder sina sedvanliga stereotyper från New Yorks kulturkretsar och låter dem kollidera med Hollywoods glamourvärld.

Stjärnor som spelar snar­lika stjärnor och parallellerna mellan den manlige huvud­personens och Allens ålders­krisande, gubbsjuka trånan­de efter lammkött lutar oro­ande mycket åt sensationalistiska kittlingar mellan fiktion och verklighet. Samtidigt avfilmas detta med skakig handkamera och ett kornigt svartvitt foto som ser ut som en provkarta på den ameri­kanska independentfilmens kännemärken, alltså ett försök att presentera en högbud­geterad film från en etablerad regissör som ett ungt och spännande lågbudgetprojekt.

Allen syns för en gångs skull inte i bild. Istället låter han de två huvudrollsinneha­varna, Kenneth Branagh och Judy Davis, kopiera alla sina sedan trettio år välkända neu­rotikermanér när de på var sitt håll och med olika resultat gestaltar den Allenske förlo­rartypen. Branagh spelar en pretentiös journalist med vid­lyftig sexmoral och drömmar om att bli en kulturkändis ge­nom att skriva Den Stora Amerikanska Romanen. Da­vis porträtterar hans före det­ta fru, en hyperosäker lärar­inna som med hjälp av en osannolik drömprins till blivande make tillika tv-produ­cent slår igenom som pro­gramledare för en ytlig men populär pratshow.

Till synes är sensmoralen etiskt och könspolitiskt till­rättalagd. Men genom en iro­nisk finess är mannens ro­manprojekt är en uppgörelse med just den dubbelmoralis­ka spricka mellan spelad idealism och praktisk äregirig­het som gestaltas av ex-hus­truns framgångar och hans eget personliga nederlag. Ha­de det inte varit för denna skruvning i intrigen och Allens träffsäkra oneliners så hade filmen enbart blivit ett trist möte mellan veckotid­ningsskvaller och inställsamt stylad kameraestetik.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-05-05.