I huvudet på John Malkovich

USA 1999. Being John Mal­kovich. Regi: Spike Jonze. Ma­nus: Charlie Kaufman. Foto: Lance Acord. Music Carter Burwell. I rollerna: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Kee­ner, Orson Been, Mary Kay Pla­ce, John Malkovich.

Biopalatset i Malmö

Craig (John Cusack), en fö­re detta marionetteaterregissör, finner en lönndörr på sin kontorsar­betsplats som leder in till skå­despelaren John Malkovichs huvud. Tillsammans med skrupelfria kollegan Maxine (Catherine Keener) ser han detta först som möjligheten att tjäna pengar på folk som med alla sinnena vill uppleva hur det är att vara John Mal­kovich under en kvart.

Snart utvecklas emellertid ett bi­sarrt triangeldrama, där Craig och hans fru Lotte (Ca­meron Diaz) båda förälskar sig i Maxine och inleder ett sexuellt förhållande med henne via John Malkovichs kropp.

Det här är bara premisser­na i stora drag för denna högst originella skapelse med drag av Luis Buñuel, Terry Gilliam och klassisk screw­ballkomedi. Regidebutanten Spike Jonze (född Adam Spi­egel, 1970) och hans manus­författare har en fantasi som inte står Gilliam efter men saknar kanske något av den­nes energi och febriga förkär­lek för extrema bildvinklar och vidvinkellinser.

Trots ämnet väjer filmen mycket medvetet för psyko­logisk problematisering då rollfigurerna överger si­na egna identiteter och till och med överskrider köns­gränser när de smälter sam­man med Malkovichs kropp och offentliga image. Tvärt­om leker filmmakarna, likt Buñuel, oavbrutet med publi­kens förväntningar på psy­koanalytiska tolkningsmo­deller av Malkovich själsliv, något som kulminerar i en sanslöst rolig katt-och-råtta-lek mellan Lotte och Maxine djupt inne i Malkovichs omedvetna.

Här rullas en rad arkety­piska, traumatiska uppväxt­minnen upp i scenrum efter scenrum: lille John ser föräld­rarna ligga med varandra, han blir inlåst i källaren som straff, skolkamraterna retar honom när han kissat på sig, han avvisas av en flicka som han har en träff med och så vidare. Och då Malkovich själv trä­der in i sin själ slår filmen knut på sig själv med beund­ransvärd konsekvens.

Ibland drar det väl myck­et åt det gimmickartade, och förutom Craigs marionett­värld har filmen svårt för att hitta några intressanta meta­forer för det som spelas upp. Många utvikningar – Lottes passion för djur, Craigs och Maxines affärsverksamhet ­– är tämligen oväsentliga för handlingen och känns mest som utfyllnad. Ändå tycker jag att I huvudet på John Malkovich, tillsammans med American Beauty, är det mest oförutsägbara, intel­ligenta och underhållande man kan se just nu på biore­pertoaren.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-03-03.