Hollow Man

USA 2000. Regi: Paul Verhoe­ven. Manus: Andrew W. Marlowe, Gary Scott Thompson. Foto: Jost Vacano. Musik. Jerry Goldsmlth. I rollerna: Kevin Ba­con, Elisabeth Shue, Josh Bro­lin, Kim Dickens.

Till alla er med förhopp­ning om att den till synes T.S. Eliot-inspi­rerade titeln antyder ett exi­stentiellt själsdrama kan jag bara säga: Ledsen, det bidde bara en konventionell psyko­patthriller. Öppningen med det hemliga Pentagonpro­jekt om osynlighet är där­emot inte oäven: De inblan­dade forskarna ifrågasätter uppdragsgivarens intentio­ner och har moraliska pro­blem med djurförsöken. Mot dubierna ställer de sina hä­grande karriärmöjligheter

Och det är ju i grund och botten det här det handlar om för de flesta av oss i sam­hället: moral kontra pengar och social status. Det skulle kunna handla om livet på de flesta arbetsplatser. Men Paul Verhoeven har inget in­tresse av socialt eller poli­tiskt patos. Det finns inte ens något kvar av den bitska iro­nin mot den amerikanska konsumtions- och mediekul­turen som smög sig in i de mer habilt regisserade ROBOCOP (1987) och Starship Troopers (1997).

Återstår själsdramat, vil­ket också är centralt i den skandalöst nog inte om­nämnda romanförlagan till filmen: H.G. Wells science fic­tion-klassiker Den osynlige mannen (The Invisible Man, 1933). Liksom i romanen drabbas forskargeniet bak­om osynlighetselixiret i Hollow Man av storhets­vansinne och tilltagande aggression. Men filmens slappt iscensatta svartsjukedrama saknar såväl psykologiskt djup som trovärdighet. Man hinner knappt gäspa fram galen vetenskapsman in­nan det står fullständigt klart hur handlingen kommer att utvecklas. Och som om inte det vore nog tvingas vi i slut­scenerna stå ut med ett antal omtagningar av filmklichén mannen-som-vi-trodde-var­-död-men-som-strax-reser sig-upp-och-attackerar-igen.

Det enda utmärkande med Hollow Man är de avance­rade visuella effekterna. Själ­va osynlighetsinslagen är oklanderliga. Däremot drar förvandlingsscenerna ner den visuella trovärdigheten. Djur- och människokroppar­na ser bokstavligen ut som just de datoranimerade, arti­ficiella anatomifigurer de är. Möjligen har filmen här fun­nit en målgrupp bland medicinstuderande.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-09-08.