Heavy

heavyUSA 1995. Regi, manus: James Mangold. Foto: Michael Barrow. Musik: Thurston Moore. I rollerna: Pruitt Taylor Vince, Liv Taylor, Shelley Winters, Deborah Harry.

Metropol i Malmö

Fem år efter produktionen och i en sliten kopia har James Mangolds (Copland, STULNA ÅR) lång­filmsdebut Heavy letat sig till Malmö. Liksom Copland ut­märks Heavy av en osmin­kad socialrealism i miljöskild­ringen och ett återhållsamt, ef­fektfullt skådespeleri. Huvud­personen är den drygt trettio­årige, fete och inåtvände Victor (Pruitt Taylor Vince) som bor och arbetar med modern Dolly (Shelley Winters) på den bedagade vägkrogen Pete & Dolly’s och som förälskar sig i nya servitrisen Callie (Liv Tay­lor).

Victor kan varken kvalifice­ra sig som hjälte eller antihjälte. Därtill saknar han drivkraf­ter. Han är en drömmare med ett svart hål där hans själv­känsla skulle sitta, något som gör att han aldrig förmår omsätta fantasierna till handling. Och de drömmar han har är skäligen enkla. Orden har han knappast i sin makt, och när de tvingas ur munnen på ho­nom blir de till fåstaviga, dar­riga och banala fraser. När det händer något i hans liv är det knappast hans egen förtjänst.

Men trots denna skriande avsaknad av egenskaper är det lätt att fatta tycke för Vic­tor på samma sätt som de snarlika fränder som Sylves­ter Stallone och Ernest Borg­nine spelade i Copland re­spektive filmklassikern Mar­ty. Stigmatiserad av klasstill­hörighet, brist på utbildning, utseende och fetma är alla oddsen emot honom från bör­jan. Han framstår, kort sagt, som raka motsatsen till de rå­dande mansidealen.

Mangold säger sig vara in­spirerad av den japanske re­gissören Yasujiro Ozu. Och det finns några likheter: Ka­meran är statisk. Den betrak­tar skådespelarna i ögonhöjd. Och tagningarna är ofta på­tagligt längre än i en genom­snittsfilm. Formspråket un­derstryker på så sätt huvud­personens låsning i en värld som både bildligt och bokstav­ligt fastnat i en rutinmässig vardagslunk. Det handlar så­ledes om tristess med mycket små och till synes triviala teck­en på undertryckta, aldrig ut­levda känslor.

Det är dämpat och lång­samt men aldrig trist. Man­gold genomför dramat konse­kvent och med tonträffhet i dialogen. I all sin enkelhet är Heavy ett njutbart kammar­spel iscensatt med en ovanlig mognad för att vara gjord av en debutant.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-03-25.