Hanuman och apornas tempel

hanumanFrankrike/Indien 1998. Hanuman. Regi: Fred Fougea. Ma­nus: Fred Fougea, Michel Fessler. Foto: Bernard Lutic. Musik: Laurent Fedet. I rollerna Robert Cavanah, Tabu, Nathalie Auffret. Svenska röster. Fredrik Dolk, Kenneth Milldoff, Elin Abelin.

Spegeln i Malmö

Två parallella kär­lekshistorier löper genom denna berättelse om våldförelsen på indiska konstskatter i apguden Hanumans land i södra Indien. Den ena utspelas mellan två ettåriga bergsapungar och den andra mellan en skotsk arkeolog och en ung, indisk lärarinna, som just ska giftas bort med en korrupt politi­ker. Handlingen är bekvämt tillrättalagd, rollgestalterna schematiskt stereotypa och bildspråket mördande trå­kigt.

Hanuman och apornas tem­pel påminner mest om det slags äventyrsfilmer i exotisk miljö som Hollywood gjorde på 1930-talet: Kvinnorna är antingen väna våp utan per­sonlighet (lärarinnan) eller maskuliniserade forskarty­per som så småningom också visar sig vara våp (den frans­ka arkeologkollegan).

Nästan alla nationaliteter – italiena­re, fransmän, indier – speglas enligt schablonbilden för de­ras respektive nationella ka­raktärsdrag, och i en om möj­ligt ännu tradigare motsva­righet till svensk films natt­ståndna dialekthumor upp­manas publiken skratta en­bart åt det faktum att nationalkarikatyrerna pratar med svåra brytningar.

Filmens enda överraskning är härvidlag att den skotske hjälten – givetvis utan bryt­ning – inte spelar säckpipa när han iklädd klandräkt kommer till filmens indiska förlovningsceremoni. Man blir också förundrad när man i pressmaterialet läser att regissören faktiskt vunnit en Emmy för tidigare prestationer. Hantverksmässigt finns det nämligen inget spår av talang i filmen. Tvärtom lyckas han effektivt ta kål på i stort sett varenda spänningsscen med en påfallande ospänstig bildregi.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-09-16.