Fortress 2

fortress 2USA 1999. Fortress 2 – Escape from Skycell. Regi: Geoff Murphy. Manus: John Flock Foto: Niro Narita. Musik: Christopher Franka I rollerna: Christopher Lambert, Ram Grier, »le Carson, Yuji Okomoto.

Filmstaden i Malmö och Lund

För 15 år sedan var Geoff Murphy en av Nya Zeelands mest lovande regissörer. Filmer som actionkomedin Goodbye Pork Pie (1981), det spaghettivästerninspire­rade maoridramat Utu (1983) och framförallt den suggestivt poetiska apoka­lypsskildringen The Quiet Earth (1985) vittnade om att han, trots sina brister som manusförfattare, var en regiteknisk talang med stora utvecklingsmöjligheter.

Efter flytten till USA i slu­tet av 1980-talet tycks dock profilen i Murphys filmska­pande helt ha raderats ut. Hans amerikanska regiupp­drag – undantagslöst rutin­mässigt filmade actionfilmer med hopplöst konventionella och klichemässiga intriger som Young Guns II (1990), Freejack (1992) och Under belägring 2 (1995) – har för­passat honom till dussinregis­sörernas skara.

Bioaktuella Fortress 2 bryter tyvärr inte det mön­stret. Den följer slaviskt upp­följarfilmens standardrecept, det vill säga originalfilmen tas om igen med endast några få variationer. Här har framtids­fängelset från Fortress (1993) flyttat ut i rymden. Christopher Lambert fram­står i sin upprepade huvudroll mer än tidigare som Sylvester Stallones efterträdare. Den zombieartade karisman, det sadomasochistiska uthärdan­det av groteskt övervåld innan den obligatoriska slutuppgö­relsen med antagonisterna och svårigheten att ens yttra två ord på ett övertygande sätt gör honom till filmens största belastning – i svår konkurrens med manuset.

Den i och för sig intres­santa premissen om en fram­tid styrd av storföretag med to­talitära ambitioner förloras snabbt till förmån för tvekam­pen mellan actionhjälten i ab­surt underläge och dennes sadistiska plågoandar. Den förstnämndes triumf hindras förstås varken av fysiska lagar eller kreativt manusförfattan­de. Här utgörs således filmens klimax av att Lambert utan rymddräkt seglar ut i en tem­peratur på strax över minus 273 grader och ett vacuum som skulle slita sönder hans kropp. Men genom att bara hålla andan tar han sig från ena änden av rymdfängelsets utsida till den andra för att ut­verka vedergällning.

Lätt som en plätt. Hade det varit Monty Python bakom fil­men kunde scenen ha blivit sublim. Nu lockar den mest, likt filmen som helhet, till en uttråkad gäspning.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-06-09.