Fantasia 2000

fantasia_two_thousandUSA 2000. Animationsfilm. Regi: Pixote Hunt, Hendel Butoy, Eric Goldberg, James Algar, Francis Glebas, Gaetan Brizzi, Paul Brizzi. Berättare: Steve Martin, ltzhak Perlman, Quincy Jones, Bette Midler, James Earl Jones, Penn & Teller, Angela Lansbury.

Filmstaden i Malmö

Den ursprungliga Fantasia från 1940 blev snarare berömd för den djärva idén att tolka stycken ur kända klassiska verk i ani­merade bilder än för det ojäm­na slutresultatet. Och tyvärr dras Fantasia 2000 – en upp­följare som förverkligar Watt Disneys dröm om återkom­mande förändringar och ny­premiärer av originalet – med samma brister.

Den saknar just, trots sin ti­tel, kreativitet och oräddhet, en överordnad konstnärlig vi­sion som kan matcha de höga ambitionerna.

Bland guldkornen finns. förstås ”Trollkarlens lärling” till Paul Dukas musik och med Musse Pigg i huvudrollen. Det är den enda sekvensen som flyttats över från originalet, in­te oväntat med tanke på den religiösa vördnaden för musen som råder på Disney. H.C. Andersen-sagan ”Den ståndaktige tennsoldaten” till Dmitrij Sjostakovitjs ”Pianokonsert nr. 2” fungerar också ganska bra men hör egentligen inte hemma i fil­men eftersom den är en litte­rärt baserad berättelse.

Ursprungstanken var ju an­nars att betona färg och form, gärna som abstraktioner eller åtminstone som överordnade element. Därför blir nog min favorit den mycket korta men synnerligen underhållande och absurda ”Flamingo med jojo” till Camille Saint Saëns ”Djurens karneval”. Det är en uppfriskande komisk sketch som väl matchar musiken och helt saknar den struntförnäm­het som genomsyrar några längre sekvenser.

Två svåruthärdliga exem­pel på det sistnämnda är de fly­gande knölvalarna till Ottor­ino Respighis ”Roms pinjer” och den fyrkantigt ekologiskt korrekta finalen till den an­nars så fantastiska ”Eldfågeln” av Igor Stravinskij. Avsnittet med valarna är en orgie i New Age-flum, där dessa i och för sig fascinerande djur tillmäts översinnliga egenskaper. Lik­som finalen är det konstnärli­ga utförandet av klockren hö­torgsmodell, ungefär som ani­merade affischer hämtade från närmsta köpcentrum.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-07-02.