Drömmarnas by

village of dreamsJapan 1995. E no naka no buku no mura. Regi, manus: Yoichi Higashi. Foto: Yoshio Shimizu. Musik Catarina Ancient Music Ensemble. I rollerna: Keigo Mat­suyama, Shogo Matsuyama, Mieko Harada, Kyozo Nagatsuka, Mizuki Mamada.

Spegeln i Malmö

En japansk sör­gårdsidyll fångad i vackra vykort döljer nästan det fak­tum att den här barndomsskildringen utspelas 1948 i ett land illa åtgånget av andra världskriget och på väg in i en ny och modern tid.

I Yoichi Higashis prisbe­lönta film om ett tvillingpars – sedermera kända illustratö­rer – barndomsminnen domi­nerar ljuset över de mörker­krafter som utgörs av bygde­mentalitet, jantelag, social re­pression och blind auktori­tetstro. Förutom några korta höstscener badar filmen i lju­va sommarbilder med fiska­fänge och nakenbad.

Det är en bitvis charmerande men ojämn film från ru­tinerade Higashi, född 1934 och verksam sedan 1960-ta­let. Tyvärr har han filmat dra­mat i en anonym berättarstil med statisk kamera. Klipp­ningen brister vid några till­fällen. Och de två amatörer­nas prestation i huvudroller­na känns darrig i flera scener. Kanske vädjade regissören om förståelse för detta när han, enligt pressmaterialet till filmen, uttalade att det varit ”ett rent helvete” att instruera pojkarna. Till viss del kom­penseras dock ojämnheterna av Mieko Haradas utmärkta insats som tvillingarnas hårt prövade mamma.

Filmen har inga ambitio­ner att gräva särskilt djupt i efterkrigstidens Japan. Vi får endast korta inblickar i berättelsens historiska kontext, och huvudsakligen utmynnar filmen i en sensmoral som handlar om att bejaka fanta­sin och acceptera människors individuella särdrag. När den är som bäst doftar den av en mild sommarbris och friskt sötvatten. Men ju längre fil­men lider desto mer väcks irritationen över att alla problematiska inslag, som trashanken Senjis öde, trivialiseras och spelas upp i samma ljusa tonart som lekarna vid ån med det klara vattnet.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-05-12.