Det okända

det okändaSverige 2000. Regi: Michael Hjorth. Manus: Tomas Tivemark, Michael Hjorth. Foto: Anders Jacobsson. Musik: Bravo 6. I rollerna: Jacob Ericksson, Mar­cus Palm, Ann-Sofie Rase, Ingar Sigvardsdotter, Tornas Tivemark.

Filmstaden i Malmö och Lund

Det okända är i allt väsentligt en karbon­kopia av The Blair Witch Pro­ject med en gnutta Världsrymden anfaller (Invasion of the Body Snatchers, 1956). Det handlar alltså om några människor – här: några biolo­ger – som råkar ut för hemskheter i en skog (Nackareserva­tet som stand-in för de norr­ländska storskogarna). Istäl­let för att enbart försvinna för­vandlas emellertid en efter en i gruppen om fem forskare till zombier efter närkontakt av tredje graden med en okänd parasit som hyser en Alien– inspirerad förkärlek för att fästa sig i halsen på folk.

Under sina mer ordinära in­spelningsförutsättningar med professionella skådespelare och ett filmteam, låt vara ut­rustad med digital videotek­nik, så ser naturligtvis Det okända tekniskt sett bättre ut än förlagan. Det finns inte samma longörer i den tunt spunna handlingstråd en och kvaliteten på den påfrestande – självmedvetet banala – dialo­gen håller en något bättre klass.

Skådespelarna är ge­nomgående utmärkta, och upphovsmännen Hjort & Tidemark (Bert, Svensson, Svensson) har fattat rätt be­slut när de varken väljer att vi­sa särskilt mycket av det (ut­omjordiska?) hotet eller försö­ker sig på att ge logiska för­klaringar av det inträffade.

Tyvärr är det inte mycket till tröst när man här trots allt pre­senterar gårdagens nyheter. Skuggan från Blair Witch, som i sig imiterade 1970-talets italienska mondofilmers grepp med sitt upphittade do­kumentärmaterial, är därtill alltför stor. Snart kommer ju också den officiella uppfölja­ren, egentligen en tunt maske­rad kopia av film nr 1, Book of Shadows: Blair Witch 2, där en grupp Blair Witch-frälsta ungdomar – förstås – går ut och letar efter personerna från den första filmen.

Idétorkan och den totala bristen på ambitioner till gen­reförnyelse är i själva verket långt mer skrämmande än handlingen. Man misstänker nämligen att upphovsmännen bakom den själva fallit offer för den individutplånande själspa­rasit som härjar i deras verk.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-10-06.