Den 6:e dagen

sixth_dayUSA 2000. The 6th Day. Regi: Roger Spottiswoode. Manus: Cormac och Marianne Wibedey. Foto: Pierre Mignot. Muslin Trevor Rabin. rollerna: Arnold Schwarzeneg­ger, Michael Rapaport, Robert Duvall, Michael Rooker.

Royal i Malmö, Filmstaden i Lund

Den här actionthrillern om en helikop­terpilot som på sin födelsedag kommer hem och finner en klonkopia i sitt ställe, bara för att strax jagas av klonfab­rikens lejda yrkesmördare, får en särskild skruvning av att denne gestaltas av Arnold Schwarzenegger. En­ligt pressmaterialet ska hans rollfigur vara en ordinär medelsvensson, inte en üiber­mensch. Men liksom i hans tidigare roller med sådana förespeglingar – Total Re­call, Kindergarten Cop, End of Days – faller det naturligtvis på sin orimlighet.

Schwarzenegger kan aldrig gestalta någon annan än sig själv och precis som i hans tidigare filmer hänfaller man snart åt skämt som refererar till hans image. Som när en försäljare säger till honom: ”I know you’ll be back”, syftande på en ofta upprepad oneliner från genombrottsfilmen Ter­minator.

Likaså blir hans rollkarak­tärs vurmande för det naturli­ga i en framtidsvärld besatt av det artificiella – framställda imitationer av liv via genmani­pulation eller hologrampro­jektioner – särskilt ironiskt med tanke på att Schwarzen­egger själv är ett levande monument över hur långt man kan gå i att med konstlade medel manipu­lera människo­kroppen.

Med en annan skåde­spelare i huvud­rollen skulle Den 6:e dagen vara betydligt mer spännande och oförutsägbar. För denna sinnrikt konstruerade framtidsthriller målar upp en värld som känns ytterst nära, som’ om vi befann oss blott timmar eller minuter från den. Scenariot kan kanske te sig fantas­tiskt men är inte heller det sär­skilt avlägset.

Ytterst är filmen också en kraftprestation för den hantverksskicklige regissören Roger Spottiswoode, med bakgrund som filmklippare för bland annat Sam Peckinpah och tidigare regimeriter som I skottlinjen, när han trots Schwarzeneggers häm­mande närvaro ändå håller åskådarens intresse vid liv fram till finalen.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-12-01.