Bröder

bratRyssland 1997. Brat. Regi, ma­nus: Alexei Balabanov. Foto: Ser­gei Asthakov. Musik Slava Butosov. I rollerna: Sergei Bodrov Jr, Victor Sukhorukhov, Svetlana Pis­mitchenko, Yuri Kuznetsov.

Södran i Lund

Det som hind­rar Alexei Bala­banovs gang­sterdrama om en ung före det­ta elitsoldat som blir yrkes­mördare nr 1 i S:t Petersburgs undre värld från att bli förut­sägbar är skådespelaren Ser­gel Bodrovs (Bergens fånge) återhållsamma, ibland rent av sömniga utspel och naiva håll­ning till omvärlden. Det blir hela tiden omöjligt för åskåda­ren att tolka om det bara är en fasad för att inte röja sina verk­liga tankar och avsikter eller om vi här har att göra med en genuin bondpojke som endast ibland och reflexmässigt för­vandlas en av militären elitträ­nad, kallsinnig mördare.

Effekten av den här perfekta ambivalensen leder ofta till en lakonisk, svart humor, som när han blir förbannad på två medkumpaners sätt att sköta ett jobb. Snabbt och effektivt dö­dar han dem. Sedan sätter han sig lite trött ner och pratar popmusik med en chockad granne som råkat förirra sig in och som endast med en hårs­mån klarat livhanken. Gran­nen får därefter hjälpa till att dumpa liken på en kyrkogård. Bodrovs rollgestalt uppför sig ungefär som en tonåring som tvingas städa sitt rum. Det är något plågsamt trist som man uppgivet måste göra un­dan.

Alexei Balabanov behand­lar sitt ämne otvunget och utan försök till vare sig trivialise­ring eller socialpornografi. Till skillnad från flera yngre stock­holmsregissörers fåniga gang­sterporträtt, där halvamatörer poserar som pubertala versio­ner av Al Pacino i Scarface, handlar Balabanovs skurkar som de gör helt enkelt därför att det är vardagsmat för dem. Och det gör filmen mer skrämmande.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-09-08.