Bats

batsUSA 1999. Regi: Luis Momeau. Manus: John Logan. Foto: Geor­ge Mooradian. Musik: Graeme Revell. I rollerna Lou Diamond Philips, Dina Meyer, Bob Gunton, Léon.

Filmstaden i Malmö och Lund

Bats – ytterligare en kraftigt försenad restprodukt från förra året som funnits ute på dvd sedan länge – är en av de senaste årens filmer med anknytning till 1970-talets våg av skräck­filmer på temat naturens hämnd.

Här handlar det om genma­nipulerade fladdermöss fram­ställda i ett av det amerikans­ka försvarets laboratorium. Likt hajarna i Deep Blue Sea får de förhöjd intelligens och börjar utmana människans självklara topposition i nä­ringspyramiden. Knappast oväntat utspelas den i Texas, där vissa bondhålor använder sina mångmiljonstora flad­dermussamhällen som turist­attraktioner.

Den bara alltför tydliga ­och konstnärligt överlägsna ­förebilden är Hitchcocks Fåglarna. Frankenstein-mo­tivet med muterade djur som monster hanteras dessutom ytterst oinspirerat. Slappt av­verkar Bats några obligato­riska inslag kring temat, till exempel dialogpartiet om att människan inte ska manipule­ra naturen samt den dödliga konfrontationen mellan den skyldige vetenskapsmannen och hans monster.

Bats kan bäst sammanfat­tas som en serie löst samman­fogade och ytterst förutsägba­ra skräck- och actionscener kring en tunn intrig. Och den kittlar ungefär lika mycket som läsupplevelsen av ett löst korsord.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-07-01.