Bara vänner – en kärlekshistoria

bara vänner 1Hong Kong 1996. Tian mimi. Regi: Peter Chen. Manus: Ivy Ho. Foto: Jingle Ma. Musik: Tsang Hei Chiu. I rollerna: Maggie Cheung, Leon Lai, Eric Tsang, Irene Tsu, Chistopher Doyle.

Spegeln i Malmö

Den här roman­tiska berättel­sen balanserar mellan lättsam komedi i stil med När Harry träffade Sally (1989) och ett melankoliskt drama som närmast för tan­karna till den svenska Mån­dagarna med Fanny (1977). Den håller sig till stora delar på ett lättsamt och inte särskilt djuplodande plan och sveper raskt över det decennium ­från 1986 då huvudpersoner­na stöter ihop strax efter an­komsten från fastlands-Kina till 1995 och en slumpmässig återförening i New York. Hu­vudpersonerna har, likt Harry och Sally, filmen igenom fullt upp med att mötas och skiljas och låtsas som att de trots kär­leken till varandra egentligen bara är vänner. Emellanåt grubblar de var för sig i tank­fulla poser som andas lite gråt­mild alienation av svenskt 1970-talsmärke.

Filmen är i stort en flyhänt produktion med utmärkta skådespelarinsatser och ett ibland påhittigt bildberättan­de. Men Peter Chans regi och Ivy Hos manus är knappast mer anmärkningsvärda än motsvarande Hollywoodpro­dukter i den konstnärliga mitt­fåran. Här finns följaktligen inget temperament eller este­tiskt särdrag som utmärker fil­men. Om den ändå stannar kvar i minnet är det främst stjärnan Maggie Cheungs för­tjänst. Hennes nyansrika och auktoritativa skådespeleri är otvivelaktigt filmens största tillgång.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-04-20.