Art of War

art_of_warUSA 2000. Regi: Christian Duguay. Manus: Wayne Beach, Simon Davis Bany. Foto: Pierre Gill. Musik: Norman Corbeil. I rollerna: Wesley Snipes, Anne Archer.

Filmstaden i Malmö och Lund.

Art of War har häm­tat mer än sin titel från Sun Zis 2 500 år gamla klassiker om konsten att vinna krig med manipulation och be­drägeri. Här handlar det stor­politiska maktspelet om ett viktigt handelsavtal USA-Kina efter millennieskiftet med lika skiftande som överraskande samarbetspartners enligt prin­cipen fiendens fiende.

Det invecklade maskspelet och den bakomliggande, hö­gerideologiska strategin kanske man­ kan svälja. Värre är det med intrigens premisser. För vem tror väl att det ständigt krisdrabbade och budgetned­bantade FN förfogar över en hemlig underrättelsetjänst som med smutsiga tricks bedriver utpressning mot maktha­vare för att säkra världsfreden?

Regissören Christian Dugu­ay, som med Screamers gjor­de en utmärkt filmatisering av Philip K. Dicks science fiction-novell Second Variety, slar­var här bort spänningen i över­speedade actionmontage med en fladdrig närbildsestetik som mest förvirrar och irriterar. Wesley Snipes är med sin åter­hållsamma spelstil däremot den här mer än lovligt haltande filmens främsta tillgång.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-11-24.