The Last Days of Disco

last_days_of_discoUSA 1998. Regi, manus Whit Stillman. Foto John Thomas. Musik Mark Suzzo (originalmusik), Chic, Blon­die, Evelyn ”Champagne” King, Curtis Mayfield, Sister Sledge med flera. I rollerna Chloë Sevigny, Kate Beckinsale, Chris Eigeman, Mackenzie Astin, Matt Keeslar, Robert Sean Leonard.

Spegeln i Malmö, Kino i Lund

Whit Stillmans senaste film kan ses som en fri fort­sättning på hans två tidigare: Metropolitan (1990) och Barcelona (1994). Liksom dessa handlar The Last Days or Disco om högutbildade ungdomar ur den amerikan­ska östkustens övre medelklass, eller UHB (Urban Haute Bourgeoisie) enligt deras egen definition. Såväl skådepelare som rollfigurer från de tidigare två filmerna återfinns i här. Filmen foku­serar på det begynnande 1980-talets backlash från sexuell frigörelse och poli­tisk radikalism till yuppie­kulturens traditio­nella könsroller och pengadyrkan.

Stillman fyller sina filmer med oavbrutet pratande, överintellektualiserande unga människor, vars brådm­ogna livsfilosofier ständigt kommer i konflikt med deras handlingar. Det leder naturligtvis till neurotiska relationer med ofta katastrofala följder för alla inblandade. Här står de två unga karri­ärflickorna Alice och Charlo­tte i centrum. Med en världsvan fasad som döljer bottenlös omognad kas­tar de sig ut i storstadslivet.

På dagen arbetar de på ett av New Yorks många förlag, där de hetsas att jaga potentiella bästsäljare i hopp om be­fordran. På kvällarna, hän­ger de på ett av de trendi­gaste diskoteken för att jaga social sta­tus och kärlek, i nämnd ordning.

Vänkretsens rationalise­ring av den socialdarwinistiska rovdjursmentalitet som de uppfostrats till att be­jaka leder ofta till halsbry­tande omtolkningar av sens­moralen i olika händelser, böcker och filmer. I en scen har en av rollgestalterna en lång monolog om det absur­da i att satsa på sköldpaddan som en vinnare i fabeln ”Ha­ren och sköldpaddan”. I en annan avfärdas Disneys Lady och Lufsen som en tragedi eftersom Lufsen med all säkerhet snart avslöjar sin sanna underklassnatur och förvandlas till en tv-missbrukande dagdrivare och hustrumisshandlare. Och som absurd höjdpunkt förklaras Brutus knivhugg i ryggen på Julius Caesar egentligen vara ett sant ut­tryck för dennes vänskap.

Regissören har av ameri­kanska kritiker ofta jämförts med F. Scott Fitzgerald för sin subtila etikettskomik med tragiska undertoner. Man skulle också kunna dra paralleller till Woody Allens känsla för träffsäkra dialo­ger och David Mamets kyligt distanserade iakttagelser av människor snärjda i sociala rollspel. Men jag tycker nog ändå att Whit Stillman fun­nit en alldeles egen och per­sonlig ton och stil i filmernas skoningslösa demaskering av den värld han själv vuxit upp i. Det är dessutom upp­friskande att se en samling utmärkta skådespelare som snarare än att försöka agera publikfriande inte väjer för sina rollfigurers mörkare sidor.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-07-09.