Marius & Jeannette

marius et jeannetteFrankrike 1997. Marius et Jeannette. Regi: Robert Guédiguian. Ma­nus: Robert Guédiguian, Jean-Louis Milesi. Foto: Bernard Cavalié. I rollerna: Ariene Ascaride, Gérard Meylan, Pascale Ro­berts, Jacques Boudet.

Spegeln i Malmö

Marius & Jeannette är till­ägnad arbetar­klassen i Marseillestadsde­len Estaque, där handlingen också utspelas. Titelperso­nerna är medelålders, grå och lite slitna jobbare märk­ta av såväl mördande kon­kurrens på arbetsmarkna­den som ett tragiskt förflutet.

Kärlekshistorien mellan dem får främst förhinder av kvardröjande själsliga sår. Jeannette har lämnats av sin knöl till första make och upp­levt sin sexatlet till make nummer två dö i en arbets­platsolycka. Marius har för­lorat sin familj i en bilkrasch.

Filmen presenteras som en sensuell och varm kär­lekskomedi och ser på pap­peret ut som en älskvärd, in­nerlig och humanistisk film som både kan locka till skratt och tårar. Men det är svårt att hålla sig från att raljera över den här jolmiga tillställning­en. Den lilla gården till huset där Jeannette bor hyser en samling tokroliga gran­nar: en gammal lärare som predikar toleransens evan­gelium mot politisk och reli­giös dogmatism, en kvinnlig kommunist tillika före detta koncentrationslägerfånge som har ihop det med läraren samt ett par vars hela tillva­ro uppfylls av gräl kring att maken en gång i tiden rösta­de på Nationella Fronten.

Allesammans stökar, brå­kar och älskar de på ett för­ment hjärtknipande och gul­ligt sätt som bara blir inställ­samt och banalt. Komplika­tionerna genomsyras av en lätt-psykologi som hämtat näring ur veckotidningsno­veller och hjärtespalter. Hu­morn består i stort sett av att rollfigurerna storskrattar åt varje liten trivial lustighet.

Replikerna är ofta så pin­samt didaktiska och under­visande om behovet av kär­lek, medkänsla och arbetar­solidaritet att man även som den mest hängivne anhänga­re till filmens budskap värjer sig. Och det är trist. I en tid då arbetarklassen nästan helt marginaliserats på biodu­karna skulle det verkligen behövas engagerande filmer om dessa förlorare, för att tala med nyliberal retorik.

För visst går det att göra stor underhållning som kombinerar komedi med so­cialt patos och trovärdiga rollporträtt. Peter Cattaneo gjorde det häromåret i Allt eller inget, och i stort sett allt som regissörerna Mike Leigh, Ken Loach och John Sayles producerat är bevis för detta. Robert Guédiguian har emellertid långt kvar till deras mognad. Hans exi­stentiella insikter kan på sin höjd betecknas som gymna­siala.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-07-30.