Hälsoresan

HälsoresanSverige 1999. Regi: Lasse Åberg. Tek­nisk regi: Peter Hald. Manus: Las­se Åberg, Bosse Jonsson. Foto: Dan Myhrman. Musik: Jan Schaf­fer, Björn J:son Lind. I rollerna: Lasse Åberg, Jon Skolman, Anna Norberg, Mats Bergman, Ia Lang­hammer Ma Johansson.

Royal och Filmstaden i Malmö Filmstaden i Lund

Modersbundne folkhemszombien Stig-Hel­mer Olsson rycks för femte gången upp ur sin nära-dö­den-tillvaro av den något mer levande vännen Ole. Tillsam­mans gör de ännu en säll­skapsresa, denna gång till det new age-upphottade hälsohemmet Gustav Vasa Spa i Dalarna. Givetvis lurar en skum hälsokapitalist i bak­grunden bara för att i enlighet med folkhemsbuskisens sede­lärande sensmoral falla på eget grepp i finalen.

Och lika givet är det att fil­mens tönt blir till hjälte och får sin svenska helylleflicka, om än här i lätt exotisk förkläd­nad, utan nämnvärd ansträng­ning. För trots att Sällskaps­resan-filmerna på ytan handlar om hur Per Albin Hanssons Sverige förändras mot slutet av 1900-talet så förändras inte filmerna. Tvärtom. De rullar nästan krampaktigt i väl urgröpta hjulspår, så tryggt förankrade i ett fyrkantigt, långsamt och överpedagogiskt berättande att de snarast hör hemma i en annan tid. Filmad radioteater har sällan varit en så träffan­de beskrivning som här.

Och berättelsen är lika an­tikverad, inspirerad till per­songalleri och allegorisk sam­hällssatir av proggteater i lätt­version: enkla stereotyper, enkla problem, enkla lösning­ar. Allt serverat med en intill förbannelse snäll uddlöshet. I jämförelse ser Galenskaparna och Glenn Killing-gänget ut som fradgatuggande sam­hällsomstörtare.

Lasse Åberg har ju alltid hävdat att han söker den bre­da publiken med något all­mänmänskligt. Frågan är bara hur länge det är avhängigt ett temperamentslöst, utslätat be­rättande som återanvänder samma historia om och om igen: berättelsen om en infan­tiliserad man utan egenskaper som triumferar genom att göra ingenting.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-12-24.