End of Days

end_of_days_ver1USA 1999. End of Days. Regi: Peter Hyams. Manus: Andrew W. Marlowe. Foto: Peter Hyams. Musik: John Debney. I roller­na: Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byr­ne, Kevin Pollak, Robin Tunney, Rod Stei­ger.

Royal och Filmstaden i Malmö, Filmstaden i Lund

Den här märkliga kom­binationen av Omen och Die Hard ställer Schwarzenegger mot Djävulen själv. Filmens teologiska bakgrundsbe­skrivning förefaller dock snarare va­ra hämtad ur En ding, ding värld än Bibeln, något som ytterligare för­stärks av Rod Steigers våldsamt över­spelade prästroll. Ondskans framfart på jorden, inkarnerad av irländske Gabriel Byrne, manifesteras med klumpig bokstavlighet i actionse­kvenser där gigantiska explosioner står i centrum.

Till en början ser det ut som Der Schwarzenegger allvarligt tänker överge sin traditionella övermännis­koimage för ett mer sårbart karak­tärsskådespeleri. Han kämpar i fil­mens inledning för att övertyga som en före detta polis som supit ner sig ef­ter en familjetragedi och tappat sin gudstro. Tyvärr går det inte särskilt bra, och mot en så karismatisk mot­spelare som Byrne hotar sympatierna oavbrutet att svänga till Hin Håles för­del.

Efter en stund inser man att det i stort sett serveras det gamla vanliga receptet för en Schwarzeneggerfilm. Trist, då det det ett tag såg ut som om han i självparodin Siste actionhjäl­ten (The Last Action Hero, 1993) och komedin Junior (1994) satte punkt, för sin tidigare kar­riär. Det är väl bara att hoppas på att han åter repriserar sitt livs roll, den som mördarrobot i ännu en Ter­minator-film.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-11-26.