En djävulsk romans

cruel_intentions_ver1USA 1999. Cruel Inten­tions. Regi, manus Roger Kumble fritt efter Pierre Choderlos de Laclos roman Farliga förbindel­ser (Les Liasons dangereuses, 1782). Foto Theo Van de Sande. Musik Edward Sheannur (origi­nalmusik), The Cardigans, Fatboy Slim, Skunk Anansie med flera. I rollerna Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Wither­spoon, Selma Blair, Louise Flet­cher med flera.

Filmstaden och Biopalatset i Malmö, Filmstaden i Lund

Pierre Choderlos de Laclos berömda roman om libertinen Valmont och hans likasinnade halvsyster, den intriganta markisinnan av Merteuil, har filmatiserats tre gånger tidigare: som samtidskomedin Farliga förbin­delser (1960) av Roger Va­dim, sedan som Farligt be­gär (1988) av Stephen Frears efter en pjäsversion av Chris­topher Hampton och året därpå den snabbt glömda Valmont av Milos Forman.

Av dessa är Frears version den mest lyckade, inte minst tack vare en enastående en­semble med Glenn Close i spetsen som den karismatis­ka intrigmakerskan. Till det yttre liknar hand­lingen en pikaresk, där de omoraliska huvudpersoner­na firar triumfer i sina sexu­ella erövringar samtidigt som social förnedring vän­tar deras moralhycklande offer. Men Valmonts förälskelse i en uppriktigt moralisk kvin­na, Madame de Tourvel, gör att dramat svänger över till att bli en tragedi.

En djävulsk romans flyt­tar spelplatsen till New Yorks bla­serade och cyniska över­klass i vår tid. Därmed ges det ett su­veränt tillfälle att förvalta ro­manens socialkritiska un­dertext.

Här och var strör också re­gissören och manusförfatta­ren Roger Kumble lite salt i den annars så sockrade till­ställningen. Exempelvis finns det en ganska underhållande scen då en förment liberal över­klasskvinna chockeras över att hennes dotter förälskat sig i sin svarta cellolärare, till råga på allt en svärmorsdröm som komponerar en ope­ra om Martin Luther King.

Den machogenomsyrade idrottskulturen parodieras framgångsrikt då en stjärna i amerikansk fotboll snärjs att hjälpa intrigma­karna under hot om att de an­nars ska avslöja hans homo­sexualitet. I övrigt saknar filmen dock förlagans giftdrypande punk­tering av den härskande klas­sens polerade fasader och so­ciala maktspel.

Skådespelarnas brist på närvaro och oförmåga att krypa under skinnet på sina karaktärer bidrar också starkt till att dra ner filmen till att bitvis likna ett anonymt avsnitt ur en av de många amerikanska ungdomsså­porna från de senaste åren. Undantaget är Sarah Michelle Gellar, som gör sin intrigmakerska till en känslomässigt förstörd och bråd­mogen flicka som sår lidande och förnedring för att dölja sin egen ångest.

Sämre ställt är det där­emot med Ryan Phillipe som Valmont och Reese Wither­spoon som Anette Hargrove, filmens motsvarighet till Madame de Tour­vel. Den förstnämnda saknar all sexuell karisma och ser mest ut som ett trumpet småbarn. Den sistnämnda har ingen moralisk resning och framstår som en klämkäck och ung Doris Day.

Sexualiteten skildras dess­utom med en prydhet som generar och som går tvärs mot romanens uttryckliga knullerier. Själfull sex i kärlekens tecken är enligt filmen en diskret omfamning i missio­närsställningen, för övrigt filmens enda nakenscen. Och det är något som väl il­lustrerar hur de Laclos pro­vokationer förvanskats till att förmedla en nykonserva­tiv sexualmoral.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-07-21.