Clark Gable störtade inte i Smedstorp

kinematografen

Trots ihärdiga rykten bland biobitna flickor på Österlen i Skåne var hjär­tekrossaren inte med på det amerikanska bomb­plan som nödlandade i januari 1944. Sant var däremot att Greta Garbo var på bilresa i trakten 1931. Hon gjorde ett kort uppehåll i Hammenhög för att ringa sin bror Sven innan färden gick vidare i nordlig riktning. Dessa och många andra filmhis­toriska fotnoter ges i bo­ken Nu är han kommen! Kinematografen, utgi­ven av Simrishamns kommuns kulturnämnd.

Filmens 100-årsjubi­leum i mikroperspektiv från Simrishamn, vars lo­kala filmårhundrade in­träffar först den 12 de­cember 1997, är en ut­märkt demonstration av den nya konstartens so­ciala genomslagskraft. Att Edvard Persson var den ojämförliga publik­magneten under 1930-och 1940-talen är kanske föga förvånande, men att science fiction-filmen Dr Cyclops (1940), om en galen vetenskapsman som förminskar männi­skor, var en succé i des­sa fruktodlarbygder stämmer till efter­tanke.

Eftersom vi är i Piratens hemtrakter berättas det gärna anekdoter. I flera av dem förekommer Teaterbiografens vakt­mästare Andersson, kallad Ångsnickaren. Han tycks ha varit en egensinnig person, på en gång skräckinja­gande och skrattre­tande. Den populäras­te historien handlar om en gästande teater­grupp som förhör sig om lokalens akustik, varpå Ångsnickaren snäser till: ”Det har vi ingen, den får ni ta med er själva!”

© Michael Tapper, 1997. Aftonbladet 1997-03-03.