Recept på folkmord

”Vi saknar inte kunskap”, lyder slutorden till bilder på ruinerna efter Auschwitz-Birkenau i Raoul Pecks dokumentärserie Exterminate all the Brutes. Ändå har rasismen gjort comeback i den politiska mittfåran. Varför?

En analys av hur den globaliserade ekonomin, dramatiskt ökade klassklyftor och den nyliberala raseringen av välfärdssamhället bidragit till situationen ger sig Peck inte in på. Det är ett annat projekt. Han söker kartlägga folkmordens mentalitetshistoria från korstågens religiösa föreställningar till kolonialismens pseudovetenskapliga rasteorier.

Seriens titel är hämtad från Sven Lindqvists klassiska bok i ämnet: Utrota varenda jävel (1993), namngiven efter en replik i Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta (1902).  Två andra förebilder är antropologen Michel-Rolph Trouillot (Silencing the Past, 1995) och historikern Roxanne Dunbar-Ortiz (An Indigenous Peoples’ History of the United States, 2014).

Samtliga reviderar den gängse västerländska historieuppfattningen genom att fylla i luckorna om kolonialfolkens historia. Dessutom menar de att historikerna, liksom andra akademiska vetenskaper, varit medskyldiga genom att ge kolonialismen legitimitet.

De viktigaste namnen i rasismens historia är inte, som många tror, nazityskar utan britter under imperiets glansdagar. I sin aktuella bok Time’s Monster: History, Conscience and Britain’s Empire (2021) skriver historikern Priya Satia om föregångaren James Mills, vars standardverk The History of British India aldrig gått ur tryck sedan utgivningen 1817. Hans predikan för att sprida brittisk civilisation hade stort inflytande på den förda kolonialpolitiken. Utsikterna att lyckas ansåg dock Mills vara dåliga eftersom de nya undersåtarna var födda till slavar: opålitliga, hysteriska, blodtörstiga, smutsiga och fega.

En som löste Mills problem var landsmannen Francis Galton. Genom att förvränga sin kusin Charles Darwins evolutionslära hävdade han att utrotningen av ”underlägsna raser” var både oundviklig och nödvändig. Man hjälpte så att säga bara evolutionen på traven. Galtons genförbättringslära, eugeniken, lade 1921 grunden till det svenska Rasbiologiska institutet och blev vägledande för Förintelsen i Nazityskland.

Varför tänker vi då aldrig på kolonialismens massakrer, tvångsförflyttningar och svältpolitik när vi tänker på folkmord? Varför tänker vi aldrig på att USA grundades genom att över 90 procent av ursprungsbefolkningen utrotades? Eller att den amerikanske rasbiologen Charles Davenport inspirerade Hitler till att söka tyskt lebensraum i Östeuropa?

Det beror på att historikerna länge arbetat efter en ideologisk redigeringsmall, där kolonialismens mörkare historia, inklusive kopplingen till Nazitysklands folkmordsidéer, uteslutits. Därför kan fortfarande historiker som Niall Ferguson (Empire: How Britain Made the Modern World, 2003) framhålla det brittiska imperiet som en i grunden god civilisationsspridare. Därför tror fortfarande många att landet som blev USA i stort sett låg folktomt 1492 och bara väntade på exploatering.

Exterminate all the Brutes är ett viktigt korrektiv till den kvardröjande historieuppfattning som bildat jordmånen för dagens rasister. Bäst är serien i växlingen mellan historiskt arkivmaterial och haitiern Raoul Pecks personliga berättelse om sin uppväxt i olika länder. De animerade och dramatiserade spelscenerna är däremot torra som ett bildband från Pogo Pedagog.

Jag hade också önskat att Peck, i stället för att själv agera berättare, hade bjudit in ett bredare galleri av historiker för att kommentera bildmaterialet. Variationen på ljudbandet hade blivit större och ämnet hade fördjupats. Däremot är hans fokus på Amerika och särskilt USA välkommet. Det är en utrotningshistoria vars grymhet och omfattning omsorgsfullt dolts för generationer av populärkulturens rasistiskt tillrättalagda västernskildringar.

© Michael Tapper, 2021. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2021-04-08.

Exterminate all the Brutes
Dokumentärserie i fyra avsnitt på HBO Nordic. USA 2021. Regi, manus, berättare: Raoul Peck. Inspirerad av Sven Lindqvist, Michel-Rolph Trouillot, Roxanne Dunbar-Ortiz. Med: Josh Harnett, Richard Brake, Aïssa Maïga. Längd: 1.00/avsnitt. Premiär: 2021-04-08.