FFF: Smygpemiär på höstens nya tv-serie

Även va_rldarnas_bok_2_discfantasy produktioner för barn får plats på årets Fantastisk Filmfestival. Idag visar Daniel di Grado de två första delarna av åtta i fantasyserien Världarnas bok, som börjar sändas i SVT i november. Manuset har skrivits av Fredrik Agetoft (De drabbade, Spung) och Jonna Bolin-Cullberg (Sjätte dagen, Skilda världar). Regissörer är Kristian Petri och Daniel di Grado. De har samarbetat sedan 1999 i en rad projekt, som Skärgårdsdoktorn och Detaljer. Sydsvenskan ringde upp di Grado i Stockholm.

– Serien är tänkt för åldersgruppen 8–12 år. De äldre barnen tycker ibland att det blir lite barnsligt, de yngre att det blir lite läskigt. Men tanken är att alla, även vuxna, ska kunna ha behållning av serien när den nu ligger på bästa sändningstid, lördagar klockan nitton, säger han.

När man väljer att göra en fantasyproduktion för barn följer förstås oundvikliga jämförelser med de stora bolagens produktioner.

– Vi insåg tidigt att vi inte kunde tävla i samma klass som Sagan om ringen eller Harry Potter. I stället har vi sökt efter det magiska mitt i vardagen. För seriens underjordiska värld använde vi fantasieggande miljöer i Falu koppargruva, och till en annan värld hittade vi en vacker blandskog. Ibland har vi förändrat dem en aning med traditionella grepp som rökmaskiner och effektfull ljussättning men också med datorteknik.

Konstnärligt ha Petri och di Grado strävat efter att inte markera alltför tydliga gränser mellan vår värld och den andra. Det passar ihop med ämnet för serien, som handlar om en grupp barn som går i gruppterapi för att hantera sina svårigheter att skilja på fantasi och verklighet. Bland barnen i terapigruppen finns Esther, vars morfar har förvunnit under mystiska omständigheter. Till gruppen kommer också Tim, som påstår att han är tvåhundra år gammal och att han har tappat Världarnas bok, en karta över portarna mellan de olika världarna i serien.

– Både Kristians och min filmstil är ganska stillsam. Övergången mellan världarna blir därför mer subtil. Verklighetens värld är inte bara trist och grå vardag, medan fantasivärldarna skildras i euforiska färgkaskader. Så grundtonen är realism, även i de fantastiska inslagen. I kameraarbete och bildkomposition ligger vi avgjort närmare Kristians tidigare filmer – Sommaren och Detaljer – än till exempel Berättelsen om Narnia. För produktionen svarar Tre Vänner (Svensson, Svensson, bioaktuella 7 miljonärer).

– Det är första gången Kristian och jag arbetar för det filmbolaget, och skillnaden är enorm. Eftersom grundarna (Michael Hjorth, Tomas Tivemark, Johan Kindblom) började som manusförfattare, utgår de från konstnärliga snarare än kommersiella aspekter när de väljer projekt. Vi kände aldrig heller att vi exempelvis behövde väja för skrämmande inslag. Här finns både monster och döda människor. Men vi lämnar aldrig barnen i sticket. Allt reds ut och förklaras.

© Michael Tapper, 2006. Sydsvenska Dagbladet 2006-09-27.