Fantastisk Filmfestival: Ambitionerna höjs med tiden

tuvaluDet fanns en tid då vilka genrealster som helst med ”hö-hö”-framkallande blodbadseffekter kvalificerade sig för Fantastisk Filmfestivals ofta grabbigt pubertala tillställningar. Idag märks det att ambitionerna är högre, och enbart genom att lyssna till publikreaktionerna kan man notera att zombieliknan­de seriemördare inte har så många tillbedjare längre. ”Fantastiskt” sorn beteckning på festivalen har fått en annan och bredare definition. Kvaliteten varierar kan­ske, men utbudet har blivit bra mycket intressantare för besökaren.

Årets prislista återspeglar naturligtvis detta, särskilt som det nu är publiken och inte en jury som helt står för omröstningen.

Vinnare i långfilmsklassen om totalt tretton bi­drag blev nämligen tyska Tuvalu, en absurdistisk be­rättelse kring ett förfallet badhus mitt i ett apokalyp­tiskt ruinlandskap. Konstnärlig förebild har uppenbart den franska Delicatessen varit med dess stumfilmskomiska typgalleri och ett uttrycksfullt kroppsspråk som till stora delar ersätter det talade tungomålet.

Filmens svartvita filmfoto har senare tintats i olika fär­ger, men irriterande nog tar regissören Veit Helmer inte hänsyn till stumfilmens konventioner. Här betyder inte blått att det är natt, rött står inte för eld eller kärlek och sepiafärgade inslag innebär inte att vi befinner oss inom­hus. Istället förklarar regissören för mig att hans färg­växlingar är emotionellt styrda, och på en direkt fråga svarar han att stumfilmens färgkoder är okända för ho­nom.

Helmers okunskap är en deprimerande vittnesbörd om den historielöshet som idag råder hos många unga filmskapare. Tydligen har de inte förstått vikten av att lä­ra sig av sina föregångare, en obegriplig arrogans som är otänkbar inom någon annan konstart. Trots det vittnar filmen om en gryende talang värd att hålla ögonen på.

freeway 2Andraplatsen tog den i lördagens Sydsvenskan om­skrivna danska skräckthrillern Besat, och tredjeplatsen fick amerikanen Matthew Brights gapiga och våldsam­ma exploateringsfilm Freeway 2: Confessions of a Trickbaby. Om Tuvalu befinner sig i den europeis­ka konstfilmens mittfåra, placerar sig Brights film tryggt i traditionen från B-filmskungen Roger Cormans actionfilmer under 1970-talet.

Huvudpersonerna är två tonåriga flickor från sam­hällets bottenskikt som blir vänner i ett ungdomsfäng­else. De rymmer och snart radar liken upp sig medan de, likt brottslingar i så många andra amerikanska filmer färdas mot en fristad i Mexiko. Bulimi, sexövergrepp, knark, prostitution och mordlusta i sagans inramning. Bröderna Grimms ”Hans och Greta” är bara några ingredienser i den här ohämmade spyan över god smak och lättköpt mo­ralism. Det är vulgärt och inte särskilt konstfullt, men filmen har en rå energi och en frisk uppkäftighet   som slår ut allt annat på festivalen.

I övrigt kan man konstatera att Pedro Almodovar tydligen avlöst Fellini som förebild för påklistrad tokrolighet i europeisk film. Det märks framförallt i två av festivalens tretton tävlingsbidrag: grekiska The At­tack of the Giant Moussaka och spanska The Ugliest Woman in the World, på femte plats i årets omröstning. Den förstnämnda är en poänglös så kallad parodi på 1950-talets rymdinvasionfllmer med en urtrist förevis­ning av hysteriska transvestiter, utomjordiska bimbor och homosexuella rymdforskare i tron att dessa element i sig är tillräckliga för att ljuv komedi ska uppstå.

Science fiction-thrillern The Ugliest Woman in the World är betydligt bättre: En vanställd och mobbad flicka som genom ett genetiskt undermedel blir värl­dens vackraste fotomodell och ritualmördar sedan alla Fröken Spanien hon kan komma åt. Mest effektfull är den kyligt ironiska skildringen av ett dehumaniserat samhälle genomsyrat av ett nyliberalt barbari. Regissö­ren borde dock ha fokuserat på den sexuella fetische­ringen kring vår tids kroppsideal. Hans almodovarismer, som den inställsamt gulliga kärlekshistorien mel­lan en trögtänkt polis ochblax xxxmas en transsexuell taxerings­tjänsteman, tar dock udden av det angelägna ämnet.

Utanför publikens lista tycker jag att The Intruder, med undantag för sin svaga avslutning, förtjänar att nämnas. Regisserad av den kände modefotografen Da­vid Sailey och delvis författad av Paul Mayersberg (The Man Who Fell to Earth), suggererar filmen skickligt och med små medel fram en skräckstämning mitt i vardagen. Handlingen utgår från fysikaliska teo­rier om ett fyrdimensionellt universum där så kallade maskhål knyter samman skilda punkter i tid och rum.

Vinnare i kortfilmsklassen blev den svenske ani­matören Anders Gustafssons fyra minuter långa Fa­miljen Jacobssons öden och äventyr, följd av den bel­giska blaxploateringsfilmen Black XXX-mas, som tar ett drastiskt och blodstänkande grepp på sagan ”Röd­luvan och vargen”. Kortfilmerna jag såg höll både tek­niskt och konstnärligt en hög klass. Och jag hade gärna sett att de svenska filmdistributörerna och biograf­ägarna tog sitt ansvar att återigen föra tillbaka kortfil­men som förspel till biofilmer. Det hade varit en stor välgärning för både filmarna och publiken.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-09-25.