Drowning by Numbers

drowning_by_numbers_ver1Dränkta i nummerordning
Storbritannien 1988
Bluray (import)

Till Michael Nymans minimalistiska musik, som parafraserar Mozarts Sinfonia Concertante i Ess-dur, dränker tre generationer kvinnor som alla heter Cissi Colpitts sina respektive män. Alltmedan filmen räknar från 1 till 100 i ord eller scenografi och en pojke vid namn Smut understryker handlingens kopplingar till brittisk folklore genom att berätta om reglerna för gamla lekar – verkliga och påhittade. Allt i en film av Peter Greenaway. Förstås. En film som till lika delar består av sex, död, struktur och symmetri och som kryddats med mat, taxonomi och citat ur konsthistorien. En del inslag är svåra att koppla samman med den röda tråden om mord. Till exempel flickan som hoppar rep medan hon räknar upp namnen på natthimlens mest kända stjärnor. Men så gör Greenaway också uppror mot den litterärt baserade filmtraditionen och pekar på andra samband, som färger och siffror – siffran tre inte minst

© Michael Tapper, 2015. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2015-08-21.

Drowning_by_Numbers_1988_720p_Blu_Ray_mkv_2015061