Bee Movie

USA, 2007. Regi: Simon J. Smith, Steve Hickner. Rösbee_movie_ver5ter i originalversionen: Jerry Seinfeld, Renée Zellweger, Matthew Broderick, John Goodman. Svenska röster: Andreas Nilsson, Anders Lundin, Claudia Galli, Göran Berglander. Längd: 1.30.

Seinfeld är upphovsmannen till denna bifilm utan sting, alltför pratig och stillastående för de yngre, alltför mjäkig i sin humor för att locka de vuxna till skratt. Inte heller gör den något av sina komiska premisser, som kärleken över artgränserna mellan biet Barry och en kvinnlig florist. Här finns rika möjligheter att anspela på blommor och bin, storlekens betydelse och svårigheten att överbrygga kulturskillnader. Men det blir bara en knappt märkbar flirt.

Detsamma gäller det långa inslaget då Barry stämmer honungsindustrin för slavarbete och stöld. Några slitna advokatskämt, det är allt man har att komma med. Dessutom är datoranimationen från Pacific Data Images (dotterbolag till DreamWorks) tekniskt undermålig både i jämförelse med tidigare framgångar som Shrek men framförallt med konkurrenter som Pixars Råttatouille: rörelserna och mimiken är stela, färgskalan onyanserad och plastig, karaktärerna fantasilöst tecknade.

Kort sagt: Bee Movie är ett hafsverk.

© Michael Tapper, 2007. Sydsvenska Dagbladet 2007-12-24.