Grinchen – Julen är stulen

dr_seuss_how_the_grinch_stole_christmas_ver1USA 2000. The Grinch. Regi: Ron Howard. Manus: Peter Seaman, Jeffrey Price efter en barn­bok av signaturen Dr Seuss (Theodor S. Glaset). Foto: Don Peterrnan. Musik: James Homer. Berättare: Anthony Hopkins, Bengt Feldreich (svensk version). I rollerna: Jim Carrey, Taylor Momsen. Svenska röster An­dreas Nilsson, Evelina Sjöström.

Biopalatset 1 Malmö, Sandrew i Lund.

Filmversionen av sa­gan om det julhatan­de monstret Grinchen (Jim Carrey) som vill förstöra helg-firandet för de andra invånar­na i sagostaden Whoville har på film blivit en korsning mellan Dickens julsaga om Scrooge, Hollywoodklassi­kern Trollkarlen från Oz och femtiotalsparodin Välkom­men till Pleasantville.

Likt Pleasantville presenteras Whoville som en ambivalent bild av ett utopiskt småstads-Amerika. Staden är välmåen­de, till synes lycklig och slå­ende etniskt och socialt homogen – alltså rensad från fattiga, sjuka, handikappade alkoholister, flyktingar och andra element som skulle störa i medelklassparadiset.

Här råder extrem likriktning, men inte med kommunistiska förtecken utan konformistis­ka: Invånarna, som alla heter något med Who i efternam­net, shoppar konstant, tävlar i likformighet och är extremt förnöjda. Med andra ord är det upplagt för allegorisk sam­hällskritik när den näpna lilla Cindy-Lou Who (Thylor Mom­sen) oskuldsfullt, men till allas fasa – vill återuppliva julens gemenskapsanda ge­nom att lägga julklappsfrosse­riema åt sidan och göra den från staden utstötte Grinchen till festgeneral.

Regissören Ron Howard har, med filmer som Cocoon, Apollo 13 och Ransom, emellertid knappast gjort sig känd för att vara politiskt eller konstnärligt utmanande. I analogi med HasseåTages centerextremist skul­le man snara­ snara­re kunna ut­ nämna honom till själva rikt­märket för Hollywoods mitt­fåra.

Följaktligen utmynnar filmen i en bekräftelse av just de värden som filmen säger sig vilja kritisera: Avslutnings­scenens musikalnummer blir en hyllning till konformismen och frosseriet. Grinchen lär sig, genom Cindy-Lous snabb­terapi, älska julen, julklappar­na och likriktningen. Utma­ningen mot det självgoda och stockkonservativa Sörgården, alias Whoville, blir aldrig mer än en menlös gest.

Sagan får därför aldrig en djupare social eller psykolo­gisk resonans som kunde gjort den till en klassiker. Menlöshe­ten spiller också över i filmens dåligt hopsnickrade – rent av tråkiga – sång- och dansnum­mer. Här är filmen fjärran från den kreativa fantasi som en gång skapade den mästerliga och scenografiskt besläktade Trollkarlen från Oz.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-12-01.