Analysera mera

analyze_thisUSA 1999. Analyze This. Re­gi: Harold Ramis. Manus: Peter Tolan, Harold Ramis och Kenneth Lonergan. Foto: Stuart Dryburgh. Musik: Howard Shore. I rollerna: Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Chazz Palminteri.

Biopalatset och Metropol i Malmö. Sandrew i Lund.

Analysera mera är utfor­mad som en ko­misk sparringmatch mellan Billy Crystal och Robert De Niro. Crystal spelar en judisk-intellektuell, neurotisk psyki­ater och De Niro en våldsbe­nägen maffiaboss. Deras bisarra terapisessioner och dito dialoger utspelas då mafioson drabbas av en svårartad pa­nikångest inför ett gangster­toppmöte och tvingas ta hjälp av psykiatern för att söka or­sakerna.

Filmen går en delikat ba­lansgång som lätt kunnat tip­pa över till pinsam banalitet: Huvudfigurerna ligger blott en hårsmån från att reduceras till kulturella stereotyper. Crystal och De Niro vaskar fram välkända för att inte sä­ga söndertröskade manér från sina respektive tidigare filmroller. Och till råga på allt förekommer det en central scen som lyfts direkt ur Gud­fadern, en film som imiterats och parodierats till döds.

Analysera mera räddas emellertid av ett påhittigt manus med fyndiga dialoger och en hän­delseutveckling som tar ovän­tade vändningar. Regissören Harold Ramis har dessutom varit intelligent nog att undvi­ka en irriterande sjuka i da­gens amerikanska komedier, nämligen att regissera skåde­spelarna så att de hela tiden ironiskt blinkar mot publiken för att markera distans till si­na rollkaraktärer eller med pinsamt övertydlig mimik un­derstryker någon komisk poäng. Istället påminner filmen om den slags intel­ligenta, rappkäftade komedi­er som till exempel Howard Hawks eller Billy Wilder gjor­de i Hollywood för några de­cennier sedan.

Särskilt De Niro vinner på Ramis regi. Under hans jovia­liska yta finns hela tiden en hotfullhet som aldrig låter oss trivialisera den sadistiska verksamhet han ägnar sig åt. Liksom i just Gudfadern vävs skrattet och obehaget in­timt samman, särskilt som vi snart förstår att de vålds­handlingar han ibland näm­ner sådär lite apropå faktiskt är vardagsmat för honom. Mot honom står Crystals till en början Woody Allen-lik­nande psykiater, som emeller­tid genomgår ett förvand­lingsnummer mot handling­ens slut. Terapin verkar så att säga i bägge riktningarna mellan patienten och hans lä­kare. Originaltiteln Analyze This blir dubbelbott­nad.

Två skådespelare som tyvärr får alldeles för lite utrym­me är Lisa Kudrow som Crys­tals blivande fru och Chazz Palmäteri som konkurreran­de gangsterchef. Kudrows välartade WASP-karriärkvinna som gifter sig med en jude – låt vara en framgångsrik sådan – på tvärs mot sina smygantisemi­tiska föräldrar från östkustso­cieteten förminskas snabbt till en gnatig satmara. Och Palminteri repriserar sina ti­digare gangsterroller från bland andra De Niros I skuggan av Bronx och Woody Allens Kulregn över Broadway.

Trots det finns det ändå tillräckligt många kvaliteter i Analysera mera som vittnar om att Harold Ramis fortsät­ter på den löftesrika väg han slog in på med de originella komedierna Måndag hela veckan och I flesta laget.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-10-08.