Analysera mera

USA 1999. Analyze This. Re­gi: Harold Ramis. Manus: Peter Tolan, Harold Ramis och Kenneth Lonergan. Foto: Stuart Dryburgh. Musik: Howard Shore. I rollerna: Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Chazz Palminteri. Biopalatset och Metropol i Malmö. Sandrew i Lund.

Analysera mera är utfor­mad som en ko­misk sparringmatch mellan Billy Crystal och Robert De Niro. Crystal spelar en judisk-intellektuell, neurotisk psyki­ater och De Niro en våldsbe­nägen maffiaboss. Deras bisarra terapisessioner och dito dialoger utspelas då mafioson drabbas av en svårartad pa­nikångest inför ett gangster­toppmöte och tvingas ta hjälp av psykiatern för att söka or­sakerna.

Filmen går en delikat ba­lansgång som lätt kunnat tip­pa över till pinsam banalitet: Huvudfigurerna ligger blott en hårsmån från att reduceras till kulturella stereotyper. Crystal och De Niro vaskar fram välkända för att inte sä­ga söndertröskade manér från sina respektive tidigare filmroller. Och till råga på allt förekommer det en central scen som lyfts direkt ur GUDFADERN (The Godfather, 1972), en film som imiterats och parodierats till döds.

Analysera mera räddas emellertid av ett påhittigt manus med fyndiga dialoger och en hän­delseutveckling som tar ovän­tade vändningar. Regissören Harold Ramis har dessutom varit intelligent nog att undvi­ka en irriterande sjuka i da­gens amerikanska komedier, nämligen att regissera skåde­spelarna så att de hela tiden ironiskt blinkar mot publiken för att markera distans till si­na rollkaraktärer eller med pinsamt övertydlig mimik un­derstryker någon komisk poäng. Istället påminner filmen om den slags intel­ligenta, rappkäftade komedi­er som till exempel Howard Hawks eller Billy Wilder gjor­de i Hollywood för några de­cennier sedan.

Särskilt De Niro vinner på Ramis regi. Under hans jovia­liska yta finns hela tiden en hotfullhet som aldrig låter oss trivialisera den sadistiska verksamhet han ägnar sig åt. Liksom i just Gudfadern vävs skrattet och obehaget in­timt samman, särskilt som vi snart förstår att de vålds­handlingar han ibland näm­ner sådär lite apropå faktiskt är vardagsmat för honom. Mot honom står Crystals till en början Woody Allen-lik­nande psykiater, som emeller­tid genomgår ett förvand­lingsnummer mot handling­ens slut. Terapin verkar så att säga i bägge riktningarna mellan patienten och hans lä­kare. Originaltiteln Analyze This blir dubbelbott­nad.

Två skådespelare som tyvärr får alldeles för lite utrym­me är Lisa Kudrow som Crys­tals blivande fru och Chazz Palminteri som konkurreran­de gangsterchef. Kudrows välartade WASP-karriärkvinna som gifter sig med en jude – låt vara en framgångsrik sådan – på tvärs mot sina smygantisemi­tiska föräldrar från östkustso­cieteten förminskas snabbt till en gnatig satmara. Och Palminteri repriserar sina ti­digare gangsterroller från bland andra De Niros I skuggan av Bronx (A Bronx Tale, 1993) och Woody Allens Kulregn över Broadway (Bullets Over Broadway, 1994)

Trots det finns det ändå tillräckligt många kvaliteter i Analysera mera som vittnar om att Harold Ramis fortsät­ter på den löftesrika väg han slog in på med de originella komedierna Måndag hela veckan (Groundhog Day, 1993) och I flesta laget (Multiplicity, 1996).

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-10-08.

Uppföljare: DU GÅR MIG PÅ NERVERNA… ANALYSERA ÄNNU MERA