Russia First

Lögnen är ett politiskt vapen för såväl diktaturer som för partier med totalitära ambitioner i demokratier. Men lättgenomskådad propaganda av den typ som florerade under kalla kriget duger inte längre. Under det senaste decenniet har ryska underrättelsetjänster därför utvecklat en politisk spinnstrategi mot västvärlden som de kallar ”lögnernas cirkus”. Nu handlar det inte om att övertyga utan om att sprida desinformation för att så motsättningar och underminera folks tilltro till etablerad vetenskap och demokratiska institutioner.

Därigenom kan man framställa demokratier som veka och oförmögna att lösa samhällsproblemen, vilket lägger grunden för ett växande väljarstöd till de nyfascistiska partier som numera kallar sig nationalister. Partierna ökar polariseringen och driver på en nedåtgående spiral av inre motsättningar som försvagar samhället. En bonus är om något av dessa partier kommer till makten, som i Ungern, eftersom Ryssland då kan utöva ett mer direkt inflytande.

Några partier i väst, exempelvis franska Nationell Samling (tidigare: Nationella Fronten), tar emot pengar från Ryssland. De flesta jobbar emellertid i symbios med den ryska underrättelsetjänstens två viktigaste desinformationstjänster, nättrollfabriken Internet Research Agency (IRA) och tv-kanalen Russia Today (RT), för att sprida katastrofbilder om kriminalitet och social oro. Vi har bland annat sett SD-profiler delta i RT:s rasistiskt anstrukna sändningar från svenska förorter.

Flerfaldigt prisbelönta dokumentärfilmregissören Alex Gibney (TAXI TILL DEN MÖRKA SIDAN/ Taxi to the Dark Side, 2007) har i grävande reportaget Agents of Chaos gjort en övertygande fallstudie av ryska påverkansoperationer i det amerikanska presidentvalet 2016. Han lägger pussel med hjälp av arkivklipp som visar på täta kontakter mellan medarbetare i Donald Trump kampanjorganisation och maktkretsen kring Vladimir Putin. Till dem fogar han intervjuer med tunga nyckelpersoner i sammanhanget: politiker, journalister, forskare, tidigare chefer för amerikanska underrättelsetjänster med flera – men även Trump-medarbetare och ryska desinformatörer.

Bilden som framträder är tydlig, om än den ”rykande pistolen” av dokumentation om landsförräderi saknas. Alla inblandade har nämligen undvikit bevisning i målet. Ingenting har satts på pränt. Inga samtal av vikt har förts via e-post, telefon eller andra medier som kunnat avlyssnas. Alla möten har varit personliga, de flesta har ägt rum i Moskva. Allt för att kunna förneka samarbete, om än Gibney och hans team kan beslå Trump med flera lögner om förbindelserna.

Motivet är inte bara makthunger utan, enligt amerikanska historieprofessorn Timothy Snyder, också en beundran för Putins styrelseskick. Liksom Xi Jinping i Kina styr den ryske presidenten Ryssland som en verkställande direktör, enväldig och med ett kabinett av regimtrogna oligarker under sig. Så ser också Trumps amerikanska dröm ut: demokratin ersatt av en toppstyrd företagsstruktur som kan gå i arv till nästa generation Trump.

Men Agents of Chaos är inte bara en amerikansk angelägenhet utan gäller oss alla som värnar demokratin och rättsstaten. ”Lögnernas cirkus” är något vi ser varje dag i den politiska debatten, i varje hatdrev mot allt från klimatförändringar till en human flyktingpolitik. Ett ryskt virus i samhällsgemenskapen.

© Michael Tapper, 2020. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2020-09-24.

Agents of Chaos
Dokumentärserie i två avsnitt på HBO Nordic. USA 2020. Regi: Alex Gibney, Javier Alberto Botero. Med: Lowell Bergman, Camille François, Andrew McCabe, Margarita Simonjan, Felix Sater, Denis Korotkov, John Brennan, Timothy Snyder. Längd: 2.00/avsnitt.